Renovation

Posted on 16/10/2010, by

Dagrenovation findes i bagårdene.Foto: Mads Eneqvist

Flaske- og aviscontainere findes i baggårdene eller for enden af Engmarken ved den store container.

Der er opsat batteristandere til gamle batterier ved skraldespandende i begge gårde.

Hvordan jeg skaffer mig af med mit storskrald.

Jern, elektriske artikler, gryder, messing, hårde hvidevarer, fjernsyn kan afleveres på Kirstinehøj Genbrugsplads, Kirstinehøj 25 C.

Byggeaffald, cykler, knallerter, lysstofrør, madrasser og møblerSKAL man selv skaffe sig af med til genbrugspladsen, – Kirstinehøj og Vægtergangens Genbrugsplads, Vægtergangen 32 A, modtager disse ting.

Kemikalieaffald såsom maling, kemiske væsker og spraydåserSKAL man også selv bortskaffe til genbrugspladsen Kirstinehøj, Kirstinehøj 25 c.

Beboere som sætter andet affald ud end det tilladte vil komme til at betale for bortkørsel af dette affald.

Vi skal ligeledes gøre opmærksom på, at parkering foran containerne og langs bunkeren på Engmarken ikke er tilladt, da det forhindrer renovationsselskabet i at tømme containerne med store ekstra udgifter til følge. Der må naturligvis stadig parkeres i vejsiden ud for Engmarken 11 – 15, dog kun på hussiden, da skraldebilen til enhver tid skal have fri adgang til containerne.

Ekstraregninger fra renovationsselskabet grundet biler som spærrer adgangsvejen, vil blive opkrævet hos ejerne af disse biler.

Vi vil også bede beboerne respektere de afspærringer som viceværterne opsætter i området ved bunkeren. De bliver ikke opsat for sjov.

About Søvang I & II