Bestyrelsesreferat fra 09.12.2014

Ejerforeningen Søvang I & II
Referat bestyrelsesmøde 9.12.2014

Tilstede: Carsten (CBN),, Marianne Andersen (MA), Marianne Dresher (MD), Tejs (TP), James (JN).
Afbud: Hans Peter (HP), Salli (SA).

Gennemgang aktivitetslisten.

Vandskade Søvang Alle 15, 17 og 19.
Forsikringen har haft rigtig lang behandlingstid, men vi er ved at få dækket alle udgifterne.

Privatisering af Engmarken.
Vi har fået ok fra kommunen til privatisering af Engmarken. Landmåler af ved at lave opmålinger af matrikler tilhørende SØ I og SØ II, så ejendomsskatten kan fordeles. Dette kan kun ske ved at SØ I og SØ II bliver slået sammen til en matrikel. Kort & Matrikelstyrelsen har opdaget at vores lejlighedsnumre ikke stemmer overens med vedtægterne og de lejlighedsnumre der er brugt til fælleslånet. Vi er ved at undersøge sagen.

Varmestyring Søvang II.
Så blev den gamle varmestyring udskiftet til en ny model tilsvarende den i SØ I.

Velkomstfolder.
Godkendt med alle rettelser, den bliver udsendt primo 2015.
Næste bestyrelsesmøde d. 3/2-2014 kl 19:00 hos Salli

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.