Bestyrelsesmøde d.21/4-2020

Tilstede. Lars, Marianne, Carsten, Dinah og Ulla

Fraværende. Cristine.

 

Ad.1. Aktivitetsliste.

           Aktivitetslisten blev gennemgået for færdige og igangværende projekter.

           Maling til opgange m.m.

           Vi skal have farvekoder af Hans Peter, og eventuelt også maling hos ham. 

           Vigtigt at vi får den maling som vi har malet med tidligere.

           Marianne har spurgt og vi afventer hvornår vi får maling.

 

           Tørretumbler er gammel og har på det sidste fået en del refperationer.

           Tørretumbleren bliver repareret i denne omgang, og Carsten er i gang med, at

           undersøge, hvad en ny tumbler vil koste, og hvilken en det skal være.

 

Ad.2. Dagrenovation.

           Forslag om forsøg med dagrenovation.

           660 liters containere fremfor poser og bindere.

           Vi overvejer hvor de kan stå. 

           Tårnby kommune mener vi skal have 13 stk. i alt til begge gårde.

           Vi starter med 5 dagrenovationscontainere i gård II.

           Viceværterne skal køre containerne ud til tømning en gang om uge.

 

Ad.3. Stigstrenge – VVS Østblik.

            Gennemgang af status på udskiftning af stigstrenge.

           Østblik VVS har givet skriftligt tilbud på udskiftning af tærede loftsledninger i 

           begge ejendomme. Det skal bliver lavet.

 

Ad.4. Robotplæneklippere.

         Ulla og Lars prøver at undersøge priser på robotplæneklippere. Gård II, forslog

         indkøb af robotplæneklippere, i stedet for traktor plæneklipperen. Der er intet 

         besluttet i forhold til indkøb af robotplæneklippere til græsslåning. 

 

Referent. Ulla Holm.

           

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.