Bestyrelsesmøde d. 23/5-2016

Tilstede. James, Cristine, Pernille, Marianne, Carsten og Ulla
Afbud. Lars.

Konstituering af Bestyrelsen
Velkommen til de to nye Bestyrelsesmedlemmer Cristine og Pernille, der fik en kort introduktion til bestyrelsesarbejdet.
Aktivitetsliste
Cykelskur, Søvang II er færdigt og afsluttes med oprydning af brugte materialer.
Privatisering af Engmarken. Carsten har rykket for svar, opgaven derfor stadig i gang.
Stormskader, grundvand. HP er kontaktet og Marianne afventer tilbud fra ham før opgaver sættes i gang. Marianne rykker ham for svar, hvis han ikke selv kommer med noget snart.
Rotter. Rottemanden kommer i uge 22, hvor rottekasserne på ejendommene ses efter. Der skal kigges på huller ved bagdør Søvang Alle 9 og 15, måske rotter der. Snak om fælder i ejendommenes interne kloaker. Marianne snakker med Preben, rottemanden.
Div. El-arbejder. Søvang Alle 17 loft. Carsten kontakter Tejs for at få set på det. Loftslys i Søvang II fra 27 -31 lyser konstant. Ulla kontakter Elimar og de er bestilt til at lave lys på hegn og i nyt cykelskur, Søvang II. Lavet d.24/5-16.
Udskiftning af bagdøre-/vaskehus + døre i cykelskur, Søvang I. Marianne havde indhentet tilbud på arbejdet. Carsten og Marianne arbejder videre med opgaven.
Skure ved Søvang alle 9 skal tømmes senest d.31.august. Det påhviler ejerne selv at skaffe sig af med affaldet fra skurene inden de nedrives. Carsten forfatter en skrivelse til hjemmesiden og videregiver det til Tejs. Arbejdsweekend med nedrivning og bortskaffelse af skur bliver d.3-4 september, med hygge i gården lørdag.
Rensning af varmtvandsbeholdere. Carsten snakker med Tejs. Tejs hentes her ud for en gennemgang af varmeanlæg og hvordan det skal stå/auto (Søvang II). Marianne ringer til Tommy, Østblik VVS efter at Tejs har været forbi, for at få varmtvandsbeholderne afkalket.
Lille opkørsel laves på fortorv, ved Engmarken/Søvang Alle i juni måned.

Ønskeliste
Sugning af udsugningskanaler i badeværelser. Pernille undersøger hos Østblik, hvad man kan gøre. Punktet kom på aktivitetslisten.
Facaden Søvang II slår revner, kommer med på vedligeholdelsesplanen og laves når de opstår som løbende opgave.
Vedligeholdelsesplanen
Gennemgang af planen og opgaver vi sætter i gang i 2016. HP er sat i gang medf mange af opgaverne, samlet forbrug til vedligehold på ejendommene i år bliver ca. 600.000 kr.

Tagrender udskiftes, bliver en post på vedligeholdelsesplanen. Marianne og Carsten ansvarlige på opgaven.
Administration
Marianne og Carsten snakker med DEAS, ny administration. Mærker om kemien er god og snakker servicepakker, hvad der kunne være bedst for os at starte med, lyseblå eller mørkeblå pakkeløsning.
Sommermiddag i Bestyrelsen
Middagen blev aftalt til at finde sted lørdag d.6.august kl.18. Senere aftales hvor vi mødes og spiser sammen.

Referent. Ulla

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.