Bestyrelsesmøde referat d. 31/10-2018.

Tilstede. Marianne, Carsten, Cristine, James og Ulla

Afbud. Lene og Lars.

 

Ad.1. Boltsaks og hængelåse der passer til systemnøglen.

          Carsten køber disse emner.

Ad.2. Cykler og oprydning i gårdene.

          Oprydningsdag i Ejerforeningen Søvang I og II.

          Lørdag d.10/11-2018 fra 10 – 16 indkalder vi til arbejdsdag i

          Ejerforeningen. Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver efter

         oprydningen.

 

Ad.3. Forbudsstriber ved låge til gård II og ved affaldscontainer.

          Der bliver lavet gule striber ved lågen til gård II og ved

          dagrenovationscontainer på begge sider. Biler skal parkere udenfor

          disse striber.

 

Ad.4. Luk døre og vinduer.

          Engmarken 13 og Søvang Alle 11. Her står bagdør og vinduer tit

          åbne, med det resultat at døren vrides skæv og vinduerne bliver

          vredet med risiko for at falde ud. I de to nævnte opgange er det

          særlig slemt, derfor vil beboerne i disse opgange blive gjort

         opmærksom på problemet.

 

Ad.5. Aktivitetsliste.

          Opretning af fliser Engmarken.

         Kloaker Engmarken og ved Bunkeren. Vi skal lægge mærke til om

         der stadig ligger vand efter megen regn. De er renset.

         Hans Peter har lavet nogle af de reparationsopgaver på

         ejendommene som han står for. Han fortsætter i 2019.

 

Ad.6 Skiftning af 3 el-målere i Søvang I.

         Ulla kontakter el-selskabet for at finde ud af hvorfor disse målere

         ikke er skiftet, når alle andre fælles strømmålere er.

 

Ad.7. Økonomi.

          På budgettet er der 44.000 kr. til resten af året.

 

Ad.8. Sætningsrevner.

          Carsten tager kontakt til Allan, faglig vurdering om vi skal reparere

          sætningsrevner.

 

Næste Bestyrelsesmøde d.12/12-2018 kl.19

Mandag d.31/12-18 kl.12 er der Nytårstaffel i gård 1.

Referent. Ulla Holm.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.