Bestyrelsesmøde referat januar 2020

Bestyrelsesmøde referat januar 2020.

Tilstede. Cristine, Dinah, Marianne, Carsten og Ulla

Afbud. Lars.

 

Ad.1. Aktivitetslisten.

           Intet nyt.

 

Ad.2. Serviceaftale med VVS Østblik.

           Inden serviceaftalen med VVS Østblik underskrives og lægges i dropboks, skal

           der stilles afklarende spørgsmål, til de oplyste priser for servicen, og hvem der 

           bestemmer, hvornår det månedlige VVS besøg, i varmekældrene finder sted.

           Marianne er ansvarlig.

           Viceværterne i begge ejendomme holder stadig øje med vandtryk og

           vandpåfyldning, hvis nødvendig.

Ad.3. Plads ved fælles p-plads mellem gård I og II.

          Pladsen indtil hegnet klargøres af Thomas, vicevært gård I, og laves derefter

          færdig, af Lars Christiansen. Omkostning ca.11.000 kr. Efterfølgende kommer

         der, et nyt  lag grus på pladsen.

         Optagning af brosten ved gård I og grus/asfaltering 35.000 kr. ( er aftalt og skal

         laves).

 

Ad.4. Engmarken 11-15.(højre side).

           Rør på loftet skal laves. Stigstrenge, koldt/varmt vand. Tilbud fra Østblik

           66.000 kr. uden moms.

Ad.5. Cykeloprydning.

         Ulla laver opslag om oprydning og seddel til den enkelte lejlighed.

          Opslaget kommer ud i marts måned, med en frist på 1 måned, til at få strips på

          cykler, man ejer.

 

Ad.6. Gennemgang af tagene på ejendommene.

           En murer skal vurderer tagene. Dinah spørger sin tømrefar, om han kender en

           murer der kan gøre det.

Ad.7. Vinduer i for- og bagopgang.

           Søvang alle 17 2, baggangen og Engmarken 15 1 – vindue til højre, fortrappen.

           Vinduernes beslag/hængsler er gået i stykker og der skal nye på, hvis vi skal

            kunne åbne dem igen. 

            Carsten kontakter Vrøgum vinduer og får et tilbud på hvad det koster, og om

           de kan ordnes.

Ad.8. Affaldscontainere.

           Marianne aftaler justering af antal containere med kontaktperson på

           Kommunen.

Ad.9. Fælles arbejdsweekend.

          Forslag om at bruge en arbejdsweekend/dag på at få i stand sat ”det lille

         fællesrum i gård I”. To nye sammenklappelige borde købes.

         (Marianne/Carsten). Vi finder tid til arbejdet i april/maj 2020.

         bestyrelsesmødet d.17.marts laves indkaldelsen.

Ad.10. Arbejdsbiler på ejendommenes private p-pladser.

            Carsten kontakter administrationen/Tina for at høre om vi har juridisk

            mulighed for, at hindre beboernes arbejdsbiler i at parkerer på private p-

            pladser.

Ad.11. Blomsterkasser gård I.

             Vi indhenter et tilbud på hvad det vil koste.

          Hoveddøre gennemgås for, at se om de kan repareres yderligere. Dinah

          kontakter sin far, der er tømrer, for at få et fagligt tjek af dørene.

          Dette for at finde ud af hvad vi skal foretage os, med hensyn til hoveddørene i 

          ejendommene.

 

Ad.12. Træbygning gård II.

             Bygningens træ er i en dårlig forfatning. Det er konstateret, men ikke højt

             prioriteret, at gøre noget ved det nu.

             Låge og hegn til haven i gård II, trænger til maling.

             Låge i gård II til gaden. Dinah spørger sin far, der er tømre, om det er muligt,

            at flytte den længere ud.

Ad.13. Elimar, lys.

             Der skal laves ude stik i begge gårde. Der skal en lampe på endevæg i gård II.

             Carsten kontakter Elimar.

             

             Der skal platforme i græsset i begge gårde, til juletræerne. Marianne har

             indhentet tilbud, og der er sagt ok for at få det lavet.

Ad.14. Revisor.

             Vi beholder den eksterne revisor vi har nu, men Marianne og Carsten

             kontakter revisoren, for at snakke om prisen for den revision, de udfører.

             Hvis den kan forhandles lidt ned prøves det.

Ad.15 Saltspreder.

            Vi undersøger om vi kan gøre noget ved den vi har og hvad nyt vi kan få der

            kan holde til salt uden at ruste. 

Ad.16. Planter i opgangene.

             Vi vil have planter i opgangene væk fra gulvene på fortrapperne. Står de

             direkte på gulvet ødelægger krukkerne linoleummet.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d.18.februar kl.19.

Referent. Ulla Holm.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.