Bestyrelsesmødereferat d. 23/1-2019

Tilstede. Lars, Marianne, Cristine, Carsten og Ulla

Afbud. James.

Ad.1. Økonomi.

           Budget 2018 og forbrug er næsten overholdt. Der er en lille overskridelse. Det

           ser fint ud. Der er brugt penge fra grundfonden til indmeldelse i nyt

          forsikringsselskab.

Ad.2. Vedligeholdelsesplan og opgaver i 2019.

           Renovation. Kommunen har overtaget tømning af containere efter Marius

           Pedersen. Til efteråret skal vi begynde at sortere plast og metal.

           Affaldsposer købes hos kommunen fremadrettet.

          Fliser er rettet op på fortovet på Engmarken.

          VVS Østblik. Søvang alle nr. 27, stigstrenge skiftes, nr.31, badeværelser,

          stigstrenge skiftes. Søvang II, loftet. Der hvor der sidder klemmer bliver der

         skiftet rør.

         Tagrender skal renses.

         Asfalt på Engmarken. Lapning af huller eller helt nyt asfalt. Vi undersøger hvad

         vi skal få gjort.

      Legehus i gård I gik i stykker i blæsten. Vi køber et nyt Bamselegehus. Det bliver

      undersøgt, om forsikringen, vil dække legehus tabet.

      Lys i gårdene. Vi ser på, hvor vi mangler lys i gårdene, og Elimar for opgaven,

      med at få lys, der hvor vi mener vi mangler.

      

      Gård I skal have blomsterkasser i gården, kasser som dem gård II fik lavet sidste

      år.

      Generalforsamling. Generalforsamlingen bliver i maj måned. Forslag til

      Generalforsamlingen skal være hos administrationen/Bestyrelsen senest

      15.februar 2019.

      Vi vil indfører 2 fælles arbejdsdage om året. Udebliver man fra dagene koster det

      500 kr.

    Vi mangler lige nu en suppleant i Bestyrelsen.

    Næste Bestyrelsesmøde bliver Onsdag d.20/2-2019 kl.19

Referent. Ulla Holm

      

            

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.