Bestyrelsesmødereferat d. 9/10-2019

Tilstede. Dina, Carsten, Marianne, Lars og Ulla

Afbud. James

Ad.1. Aktivitetslisten.

           Vedligeholdelse – maling af cykelskure m.m. foregår i øjeblikket.

           Asfaltering er planlagt, men vi ved ikke i øjeblikket, hvornår arbejdet udføres.

           VVS Østblik har vi et udestående med på 78.000 kr.

            29.oktober 2019 – varmtvandsbeholderne i varmekældrene renses og det

            varme vand lukkes i den forbindelse.

          Rotter er fundet i en rottekasse i både gård I og II. Dørene skal holdes lukkede.

          Kasserne bibeholdes i foreningen. Vi betaler for 10 kasser (4 i gård II og 6 i

         gård I).

         Tommy fra VVS Østblik, rykkes for en servicaftale på varmeanlæggene i vores

        ejendomme.

Ad.2. Økonomi.

           Varmeblæser i vaskeriet skal skiftes. 16.000 kr + moms er prisen for at skifte.

           Bestyrelsen sagde ok for udskiftning. Carsten ansvarlig.

           Fri vask til Bestyrelsesmedlemmer. Fri vask har man kun, hvis man deltager

           aktivt, i Bestyrelsens arbejde.

Ad.3. Affaldssortering.

           Beholdere til metal og plast kommer i oktober. Sedler med orientering om den

       nye affaldssortering, afleveres til den enkelte lejligheds beboere, når

       containerne er kommet.

    

       Storskraldscontainer med sortering vil koste 15.000 kr. Vi budgettere med

      omkostningen til forårsrengøring i ejendommene.

Ad.4. Renovering af lejligheder.

           Kan Bestyrelsen sikre sig, på nogen måde, at lejlighedsejere renoverer, deres

           lejligheder forsvarligt, og lovligt? DEAS spørges. Carsten er ansvarlig.

Ad.5. Beskæring af træer.

           Der skal beskæres træer i have II. Prisen er 16.000 kr. inkl. moms.

           Bortskaffelse af træet er med i prisen. Birketræet skal have toppen skåret af,

           det mangler vi med i den angivne pris.

           Inden der siges ja til tilbuddet spørger Carsten sin søn, om han kan klare

           beskæringsopgaven.

Ad.6. Informationsfolder.

           Informationsfolderen er opdateret. Der bliver rettet i punktet med nøgler

           inden opdatering er helt ok. Ulla ansvarlig.

           Bestyrelseslisten skal kopieres og opsættes i alle opgange. Det blev foreslået,

           at der kommer billede af Bestyrelsesmedlemmerne på hjemmesiden og måske

          på listen. Carsten er i gang med opgaven.

Næste møde. D.6/11-2019.                 Referent Ulla Holm.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.