Bestyrelsesmødereferat september d. 11/9-2019

Tilstede. Marianne, Carsten, Cristina, Dina og Ulla

Afbud. Lars og James.

Ad.1. Aktivitetslisten.

          Listens arbejder, og igangværende arbejder på ejendommene blev

          gennemgået.

          Der er lavet stikkontakter på lofterne. Det er til brug ved rengøring af lofterne.

          Thomas kommer med et tilbud på indkøb af en støvsuger til hvert loft – gård I

          og II. Der indkøbes to støvsugere.

          Rottekasser afbestilles. Marianne har opgaven. Der bliver kigget på rotter ved

         Søvang alle 17, fortsat og vi prøver at finde en løsning på rotteproblemet der.

Ad.2. Økonomi.

           Der er ca. brugt 200.000 kr. på dette års regnskab til nu, til VVS arbejde. Der er

           3 måneder tilbage, så økonomien ser ok ud.

Ad.3. Skift af revisor.

           Det undersøges stadig om vi skal skifte revisor.

           Vi prøver, at rette henvendelse til vores administration, for at prøve, at få

           renten på fælleslånet ned.

Ad.4. Ajourføring af informationsmappen.

          Ordensregler og affaldssortering skal opdateres i informationsmappen og

          øvrigt stof kigges efter om det er opdateret.

     Informationsmappen ligger i Dropbox. Ulla er ansvarlig,for at lave rettelser, og

    opdateringer, inden næste bestyrelsesmøde.

Ad.5. Eventuelt.

           Storskraldscontainer. Der er meget vi ikke må smide i den hvis vi skulle bruge

          den til oprydning på ejendommene. Der bliver rettet henvendelse til Marius

          Pedersen, for at høre hvad de skal have for, at komme med en container til

         usorteret storskraldsaffald, og hente den igen.

         Haveaffaldscontainer får vi fortsat leveret et par gange årligt.

Referent. Ulla Holm

      

           

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.