Bestyrelsesreferat fra 9.9.2015

Tilstede: Carsten, Salli, Marianne, Ulla, Tejs.

Afbud: James, Lars.

Hegnssag mod Metro
Sagen kører stadig. Kontakt en fra bestyrelsen hvis du ønsker mere information.

Cykel/Skraldeskur SØ II
Arbejdet er desværre blevet udsat da der skal være åstedsforretning pga. hegnssagen.

Rotter
Fortorv ved Engmarken 13 er blevet repareret og genetableret.
Ud for Søvang Alle 17 er vores rør-system blevet kontrolleret og er ok. Kommunen er stadig igang med at gennemgå deres kloaker.

Vedtægter
Salli sender de nyeste rettelser af vedtægterne til resten af bestyrelsen og så bliver de gennemgået på næste bestyrelsesmøde.

Vedligholdelsesplan på begge ejendomme
Planen blev gennemgået og godkendt. Planen vil blive fulgt når vi går ind i 2016.

Økonomi
Vi har brugt mange penge på udskiftning af vandrør, rottebekæmpelse og nedløbsrør.

Træer SØ II
Der har på haveudvalgsmødet i Søvang II været flertal for et ønske om at fælde 2 små birketræer ud mod Saltværksvej. Da haveudvalget ikke kan træffe beslutninger af den karakter, har man rejst spørgsmålet til bestyrelsen, som er enig I, at det er en god ide at fælde de skæve træer og dermed give plads til nye træer. Det er ikke alle beboere, der er enig i at træerne skal fældes. Vi kan aldrig blive helt enige, men vi kan kun opfordre til, at man deltager i haveudvalgsmøder og på generalforsamlinger, hvis man vil have mulighed for at have indflydelse.

Rengøring
Der har været lidt problemer med tilfredsstillende rengøring af for- og bagtrapper. Rengøringfirmaet har svært ved at opretholde en ordentlig standard. Vi kigger igen efter nyt rengøringfirma.

Bestyrelsesmøder
Næste møde er d. 1. okt kl: 19 hos Salli

Mødedatoer:
5. nov.
3. dec

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.