Bestyrelsesreferat fra d.10/8-2016

Bestyrelsesmøde d.10/8-2016.

Tilstede. Lars, Marianne, Carsten, James, Pernille og Ulla

Afbud. Cristine

Ad.1. Aktivitetslistegennemgang/siden sidst.

Privatisering af Engmarken.

Carsten har snakket med landmåleren. Landmåleren er sat i gang med at lave ejerforeningen til en samlet martrikel i stedet for to. Lejlighedsnumrene kommer til at blive fra 1 – 85.

Rotter.

Kloak Ejner er kontaktet og der er tilbud hentet hjem på Søvang I, brøndriste op, nye i m.m. 9000 kr. samlet på begge ejendomme formodentlig 18.000 – 20.000 kr.

I alt bruges ca. 40.000 kr til rottesikring. Arbejdet er sat i gang,

Altan Søvang I. m.m.

Altan i Søvang I er utæt og er i gang med at blive lavet, så vand stopper med at sive ned i lejlighed nedenunder.

17 st.th. hjørnerne mangler maling efter at nye vinduer er sat i. Marianne gør ejer opmærksom på at han skal få dem malet.

Ulla kontakter Elimar og får tilbud på automatiserede bevægfølere på begge lofter og tilbud på alm. Fatninger på fortrapper i Søvang I.

Udskiftning af bagdøre.

Vi har fået to tilbud hjem på arbejdet. Vrøgum 179.000 + moms. Kpk 198.000 + moms + dørholdere der koster 600 kr. pr. stk + moms.

Carsten snakker med Vrøgum om hvilken løsning på døre der er fagligt bedst/mest holdbar i forhold til dørpaneler. Efter denne vurdering har Carsten beslutningskompetence til valg af løsning/tilbud.

Udsugning.

Tilbud 90.000 + det løse.

Udskiftning af tagrender.

Udsættes indtil videre.

Husets facade.

Marianne har snakket med Hans Peter, der siger at facaden altid vil slå revner og det vi kan gøre ved det er, at pudse dem op når de kommer.

Tønder til opsamling af regnvand.

Emnet kommer på aktivitetslisten.

Ad.2.Administrationen, Økonomi.

Administrationsskifte er igangsat.

Snak om økonomien i foreningen og hvad der er brugt af penge dette år og hvad vi har tilbage og gerne vil tilstræbe at have på kontoen så der altid er penge at tage af.

Det bliver tilstræbt at der altid står ½ million på kontoen.

Ad.3. Beboerklage.

Der var en skriftlig klage over løse hunde i gård I. Den blev behandlet og Bestyrelsen beder administrationen skrive et brev tilbage til beboeren, hvori der bliver skrevet, at beboerne med hunde i ejendommen, bliver opfordret til at holde deres hunde i snor, som ordensreglementet i ejendommene foreskriver, at de skal.

 

Der er arbejdsweekend i Søvang I, Lørdag d.3.september fra kl.10.

Alle der kan opfordres til at møde op. Der skal fjernes skur ved Søvang Alle 9.

Skurene skal være ryddet for ting senest 1.september. Alt der ikke er væk bliver smidt ud.

Ad.4.

Forslag om at vores nye administrator står for at lave og vedligeholde vores hjemmeside. Det er med i det tilbud vi har fået fra dem at de kan gøre dette.

Marianne og Pernille undersøger hvad det er administrationen tilbyder i forhold til at lave ejerforeningens hjemmeside.

Vaskeriet. Lars efterspurgte Marsterbrik. Carsten har marsterbrik og andet vigtigt tilbehør til vaskeriets vaskemaskiner.

Cykeludsmidning. Carsten har opgaven så de udsmidte cykler kommer væk fra gårdene.

Mos på tag i Søvang I, skur. Det kan fjernes, men har ingen betydning for taget som sådan. Mos for lov at være hvor det er.

Vicevært i funktion. Det kan være svært at få adgang til at udføre arbejdet på ordentlig vis.

Biler er af og til parkeret for tæt på lågen til Søvang II og ved skraldecontainer, så det er svært at komme ind med maskiner og arbejdsredskaber. I Søvang I holder der af og til biler ind over græsset.

Beboerne i ejendommene opfordres til at være opmærksomme på hvordan man parkerer sin bil. Der skal være fri passage til at viceværterne kan udføre deres arbejde uden at ridse biler.

Snak om parkering af de mange store arbejds/erhvervsbiler der er parkeret på p-plads og grusparkering. Vi har ingen mulighed for at sige, at beboerne med erhvervs/arbejdsbiler opfordres til at holde på vejene omkring ejendommene, men kan opfordre beboere med disse biler til at parkere hvor de skaber mindst gene for andre og vi kan opfordre til at beboerne køber p-licens så man kan holde på vejene omkring ejendommene.

Behov for højtryksrenser. Det blev besluttet at der ikke er behov for at ejerforeningen har en sådan.

Referent. Ulla

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.