Bestyrelsesreferat fra. d. 11/6-2013

Bestyrelsesmøde d. 11.06.2013

Referat af bestyrelsesmøde i ejerforeningen Søvang I og II Den 11. juni 2013

Tilstede: Carsten (CBN), Marianne (MA), Marianne (MD), Tejs (TP), James (JN) – Afbud: Hans Peter (HP), Salli (SA)

Daglig drift

Dør til viceværtrum I SØ II udskiftes efter indbrud, udgift er dækket af forsikringen. (MA)

Gennemgang af bagdøre og fjedre, tilbud godkendt og arbejder igangsættes. (HP, MA)

Maling af gadedøre og rep. af sokler. Der hjemhentes flere tilbud. (HP, CBN)

Kloakdæksler garden SØ I er løse og skal laves på garanti (HP)

Gennemgang af loftrum I SØ I (TP, JN)

Se den opdaterede aktivitetsliste på hjemmesiden og facebook.

Økonomi

Flere bestyrelsesmedlemmer har egen vaskemaskine og derfor ikke gavn af gratis vask. Der undersøges om der kan kompenseres på en anden made.

Diverse

Husk vi afholder Skt. Hans aften på parkeringspladsen. På bunkeren ligger en del gammelt træ, som kan bruges til at lave et bål af, så kom og vær med til at bygge et fint bål lørdag den 22.6.

Søndag den 23.6. tændes bålet klokken 21.30 og vi synger, som sædvanlig, midsommervisen Der er øl eller vand til deltagerne.

For at dette kan lade sig gøre er vi nødt til at afspærre for parkering fredag eftermiddag.

Vel mødt. Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.