Bestyrelsesreferat fra d. 13/12 2011

Download som pdf

Referat fra bestyrelses møde 13.12.2011

Tilstede: Carsten, Hans Peter, Elisabeth, Mette, Ulla (kasserer), Kasper, Lars

Fravær: Gert uden afbud

Referent: Mette

 

Referatet fra 04.10.2011 blev godkendt.

 

Dagsorden

 

 1. Byggesag
 2. Trapperenovering status
 3. Kommende projekter
 4. Status på deling af ejerforeningen
 5. Andet

 

Ad 1.

 

 • Lønningerne på byggeprojektet kan trækkes fra i skat for skatteåret 2011. Ejerne skal selv huske at skrive beløbet på selvangivelsen. Den enkelte ejer vil i henhold til fordelingstallet, få tilsendt det faktuelle beløb fra administrator med posten. Hans Peter koordinerer.
 • Hans Peter har haft et møde med REBO om manglende afslutning af renoveringsarbejdet på bagtrapper m.v. Der mangler at blive sat lister og andet på flere steder, en ledning hænger og kloakdækslerne i gården Søvang I skal reetableres i niveau med den øvrige belægning. Arbejdet vil blive udført i nærmeste fremtid.

 

Ad 2.

 

 • Der er problemer med tænd/sluk belysningen på fortrapperne i Søvang II. Elimar er sat på sagen, som undersøger hvor fejlen ligger.
 • I Søvang I ”hænger” de dækkende glaskapsler over belysningen. Det er fordi der skal males indenunder, før de kan hægtes fast. Det vil blive udlignet, når malerarbejdet er udført.
 • Måtter, riste, opslagstavler m.v. er indkøbt og vil blive placeret efterhånden som arbejdet skrider frem.
 • Flere steder er der allerede sket skader på fortrapperne. De vil, i det omfang det kan lade sig gøre, blive repareret mens håndværkerne er her endnu. Derefter kan der ikke gøres andet end henstille til beboerne om at værne om vores nyrenoverede fortrapper.
 • Carsten og Hans Peter vil syne fortrapperne for fejl og mangler, når renoveringsarbejdet er udført.

 

Ad 3.

 

 • For nuværende er der desværre ikke økonomi til at få udlignet flisearealet i Søvang I.
 • Vandrørsskift skal fremover overgå til rustfri og allergivenlige rør.
 • De elektriske installationer på loftet i Søvang I er brandfarlige. Det skal snarest undersøges, hvor meget der skal gøres i den forbindelse. Ulla står for projektet indtil videre.
 • Brandalarmer skal placeres bedst tænkeligt. Lars koordinerer.
 • Der vil af bestyrelsesmedlemmerne blive etableret en mangel/ønskeliste over kommende projekter. Listen vil senest blive offentliggjort med næste referat. Projekterne vil, alt efter en vurdering af vigtigheden, blive ført ud i livet som ejerforeningens økonomi nu engang tillader det.

 

Ad 4.

 

 • Kasper og Lars vil undersøge hvad der skal tages stilling til, ved en eventuel opdeling af ejerforeningen i 2. Resultatet af undersøgelsen vil blive fremlagt på den ordinære generalforsamling sidst i maj.

 

Ad 5.

 

 • Bestyrelsen har fået en henvisning fra Assurance Partner, om eventuelt skift fra If. forsikring til Alm. Brand. Vi har indtil nu være tilfredse med If. forsikring. Med den ringe besparelse der ligger i forslaget, vil Carsten kontakte If forsikring for at undersøge, om vi ikke kan forsætte til samme eller måske endda mere favorabel pris end Alm. Brand.

 

 

Kommende møder.

 

Møde hos Carsten kl 19:00 torsdag 26.01, tirsdag 06.03 og 08.05 i 2012. Der vil blive indkaldt til møderne på e-mail. Afbud eller ændring skal ske i god tid.

 

Nytårsfrokosten er fastsat til lørdag 14. januar. Vi mødes hos Carsten kl. 12

 

Generalforsamlingen kommer til at foregå sidst i maj 2012.