Bestyrelsesreferat fra d. 20/03 2012

Referat fra bestyrelses møde 20.03.2012

Tilstede:  Carsten, Hans Peter, Mette, Lars, Ulla (kasserer)

Fravær:    Kasper og Elisabeth med afbud, Gert uden afbud

Referent: Mette

Referatet fra 26.01.2011 blev godkendt.

Dagsorden

 1. Opfølgning på sidste referat herunder
  • Status på opdeling af ejerforeningen
  • Brandalarmer
  • Ønskeliste over kommende projekter
  • Fælles bredere kabelforbindelse til TV
 1. Regnskab
 2. Status fælleslån
 3. Trapperenovering status
 4. Byggesag (hvad mangler at blive afsluttet)
 5. Løbende vedligehold/reparationer
 6. Andet

Ad1.

 • Lars udformer et udkast over hvad man er nået frem til. Skrivelsen skal gennemgås af bestyrelsen inden Generalforsamlingen (GF). Til GF vil der blive informeret om, hvad man er nået frem til.
 • Det er nødvendigt at sætte brandalarmer op på de mest udsatte steder, som vurderes at være loft og bagtrapper. Fortrapper indgår også i overvejelserne. Kasper står for projektet
 • Ønskelisten er meget lang. Den indgår i bestyrelsesmappens dokumenter, så projekterne kan blive taget op af kommende bestyrelser, alt efter den økonomiske situation i ejerforeningen.
 • Ønsket om en fælles, bredere og billigere kabelforbindelse til TV vil blive taget op efter GF.

Ad 2.

Regnskabet blev gennemgået. Det balancerer efter forventningerne. Til kommende bestyrelsesmøder

vil det være en fordel, at kunne gå regnskabet igennem inden mødet.

Ad 3.

Carsten og Hans Peter kontakter banken. Bidraget til vores fælles lån vil være på plads for det enkelte medlem af ejerforeningen til GF. Yderligere information vil blive givet til GF.

Ad 4.

Carsten og Hans Peter gennemgår hvad der mangler at blive gjort. I Søvang II deltager Marianne.

Ad 5.

Der er stadig ikke gjort noget ved restpartierne fra REBO´s side. Hvis ikke der sker noget, kan det blive nødvendigt at sætte anden håndværker på sagen og sende regningen til REBO.

Ad 6.

 • Udbedring af skaderne efter et sprængt rør på loftet i SV 11 er blevet forsinket grundet meget dårlig kommunikation mellem ISS og vores forsikringsselskab, hvor Carsten har fungeret som mellemmand.
 • Stoppet faldstamme i SV 11 st. tv. er repareret.
 • Der er tit drifts forstyrrelser i vaskeriet på grund af defekt lukkemekanisme på maskinerne. Det skyldes hårdhændet behandling af lågerne.

Det henstilles derfor at lågerne lukkes stille og roligt uden vold!

Andet

Indbrud i foreningen igen!

 • Der har for nylig været indbrud i 2 cykelskure Søvang II. Der er blevet stjålet 3 værdifulde cykler! Det tyder på, at tyvene har haft en eller anden form for inside viden.
 • Der har været indbrud i en håndværker bil på parkeringspladsen SV 9-13. Tyvene er blevet forstyrret, da der ikke var stjålet noget. Men bagruden var smadret. Der har tidligere været indbrud i håndværker biler i foreningen.
 • Der foreligger et tilbud fra Elimar, hvad angår renovering af EL-systemerne på loftet i begge ejendomme. Yderligere 2 tilbud skal indhentes. Carsten og Hans Peter indhenter hver 1.
 • Et forslag om at få affaldscontaineren flyttet over på containerpladsen blev afvist. Flertallet i bestyrelsen og viceværten skønnede, at det er komplet umuligt at få bilejerne i foreningen til at forstå, at man ikke kan parkere på pladsen torsdag morgen mellem 8-9.
 • Der er smadrede glas i lyskasserne flere steder på fortrapperne. Forholdet bliver udlignet.
 • Bunken af byggeaffald m.v. foran opgangen ved Engmarken 11, samt batteri placeret foran opgangen SV 11 bliver kørt til genbrugspladsen af Hans Peter, for ejerforeningens regning!

Vi kommer alle til at betale for at få fjernet det affald, som nogle beboere umiddelbart synes skal fjernes af andre!

 

GF vil i år er p.t. fastsat til 30.maj kl. 19:00.

Medlemmerne vil blive indkaldt indenfor den gældende frist.

Udover bestyrelsens egne forslag, er der ikke kommet andre forslag til GF fra medlemmerne af ejerforeningen.

 

Kommende møder i bestyrelsen

Kort møde vedrørende dagsorden til GF 12.04.2012 samt ordinært bestyrelsesmøde 08.05.2012