Bestyrelsesreferat fra d. 25/09-2012

Bestyrelsesmøde 2012-09-25

Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Søvang I+II den 25. sep. 2012

Til stede: Carsten Nielsen, Marianne Andersson, Tejs Poppe, Lars Furbo, , Elisabeth Sørensen og Kasper Stouenborg. Afbud: Hans Peter Hansen. Referent: Kasper Stouenborg

Opfølgning på sidste referat
Referatet er godkendt.
Mangler opfølgning på køb af trailer.
Vi kan godt pålægge beboere en afgift for udeblivelse til fælles arbejdsdage.

Afslutning af fortrappeprojekt
Der mangler afsluttende maling af flere døre.
Flere andre småting skal udbedres.
Carsten med flere gennemgår trapperne med Hans Peter.

Daglig drift
Der er tændt for varmen igen.
Det bemærkes at det fremover er repræsentanter for bestyrelsen der beslutter hvornår varmen tændes og slukkes.
Dette bør varsles med opslag i opgangene nogle dage inden det sker.

112
Der har været tændt bål i bunkeren. Brandvæsnet måtte tilkaldes for at slukke.
Der har været indbrud i viceværtrummet i Søvang II. Lars anmelder det til forsikringen. Der har i det hele taget været gentagende mindre indbrud den seneste tid. Bestyrelsen iværksætter præventive tiltag.

Bevillinger
Bestyrelsen bevilger træklipning i Søvang II, fjernelse af efterladt komfur og fliser på containerpladsen samt lejehus til gården Søvang I.

Økonomi
Punktet udsættes til næste møde.

Renovation
Containerne forbliver foreløbig hvor de står nu.
Bestyrelsen arbejder på at få reduceret antallet af containere ved at få nogle større containere i stedet for.

El på loftet
Dette har højeste prioritet.
Renovationen af el-systemet på loftet koster 50.000,-
Såfremt økonomien tillader det bevilges dette på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde
Tirsdag den 6. november 2012 kl. 19 hos Carsten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.