Bestyrelsesreferat fra d. 26/01 2012

Download som pdf

Referat fra bestyrelses møde 26.01.2012

 

Tilstede: Carsten, Hans Peter, Elisabeth, Mette, Ulla (kasserer), Kasper

Fravær: Lars. Gert (uden afbud)

Referent: Mette

 

Referatet fra 13.12.2011 blev godkendt.

 

Dagsorden

 

 1. Opfølgning på sidste referat herunder
  • Håndværkerlønninger (skattefradrag)
  • Elektiske installationer på loftet i Søvang I
  • Ønskeliste til kommende projekter
  • Brandalarmer
  • Status på opdeling af ejerforeningen
 2. Trapperenovering status
 3. Byggesag (hvad mangler at blive afsluttet)
 4. Eventuelt

 

Ad 1.

 

 • Håndværkerlønninger: Der er opstået tvivl i bestyrelsen, om håndværkerlønningerne kan trækkes fra i skat for den enkelte beboer. Mette undersøger om det kan lade sig gøre snarest. Hvis det kan lade sig gøre, holdes et orienterende bestyrelsesmøde torsdag 09.02.2012. Der indkaldes til mødet umiddelbart før.
 • Elektriske installationer på loftet i Søvang I: Igangsættelse af projektet udskydes midlertidigt, indtil der vides mere om ejerforeningens økonomi. Ulla er sat til at undersøge div. Tilbud.
 • Ønskeliste til kommende projekter: Der arbejdes videre med sagen i bestyrelsen.
 • Brandalarmer: Lars kommer med information til næste møde.
 • Status på opdeling af ejerforeningen: Ikke færdigbehandlet. Lars og Kasper arbejder videre på sagen.

 

Ad 2.

 

 • Arbejdet med trapperenoveringen forventes færdig i uge 5.
 • Carsten og Hans Peter vil syne fortrapperne for fejl og mangler, når renoveringsarbejdet er udført.
 • Optagelsen af lånet kommer til at foregå, når den sidste faktura er i hus.
 • Bestyrelsens mappe vil blive forsynet med farvekoder til den maling der er blevet brugt ved renoveringen.

 

Ad 3.

 

Status på restarbejdet på byggesagen er uændret siden sidste referat af 13.12.2011

 

 

Ad 4.

 

 • Kloakken på Engmarken flyder stadig over ved kraftigt regnvejr. Mette forsøger igen at kontakte kommunen, for at få en ordning på problemet.
 • En beboer har klaget over propper i faldstammen. Ulla vil kontakte vore VVS firma, for at få undersøgt hvad der kan gøres.
 • Lars i gang med at undersøge om ejerforeningen kan få en fælles bredere og billigere kabelforbindelse til TV. Som det er nu, skal den enkelte beboer betale et uforholdsmæssigt højt beløb for tillægspakkerne til TV.
 • Elisabeth udtalte, at der bør gøre noget effektivt ved de sammensunkne bunker af højbede udenfor opgang 17 i Søvang I. På nuværende tidspunkt er der ikke etableret noget haveudvalg i Søvang I, som bestyrelsen kan henvende sig til angående frivilligt arbejde i gårdhaven i Søvang I.

 

 

Kommende møder.

 

Møde hos Carsten kl 19:00 tirsdag 06.03 og 08.05 i 2012. Der vil blive indkaldt til møderne på e-mail. Afbud eller ændring skal ske i god tid.

 

Generalforsamlingen kommer til at foregå sidst i maj 2012.