Bestyrelsesreferat fra. d. 5/3-2013

Referat af bestyrelsesmøde i ejerforeningen Søvang I og II den 5/3-2013

Tilstede:  Lars, Carsten, Tejs, Elisabeth, Marianne – afbud fra Hans Peter. Kasper

Opfølgning på sidste referat

Punktet udgår, da vi godkender via mail og efterfølgende lægger referatet på FACE BOOK og hjemmesiden.

Siden sidst  – Carsten

  1. Ulla, vores tidl. vicevært har søgt om tilladelse til at fremleje sin lejlighed. Bestyrelsen har godkendt.
  2. Dong er ved at udskifte vores el-målere
  3. En beboer har foreslået, at man ikke må benytte andre end ejendommens VVS’er, når der skal laves noget på f.eks. varmeanlægget. Det kan vi kun pålægge ejerne for såvidt det vedrører vores fællesrør.
  4. Der har været gennemgang af for- og bagtrapper. Hans Peter laver de småreparationer der er på fortrapperne. Der er stadig mangler på bagtrapperne. Hans Peter har taget kontakt til REBO og HP sørger for udbedring af disse mangler.
  5. Vi har/har haft en aftale med en forsikringsmægler via Assurance Partner. Imidlertid har vi ikke følt de var særlig hjælpsomme og overvejer at opsige aftalen. Imidlertid har vi en vandskade i nr. 25, som vi vil prøve at lade Assurance Partner tage sig af. Er det ikke tilfredsstillende opsiges aftalen og vi har så mulighed for at skifte forsikringsselskab.
  6. Serviceaftalen med Lindpro omkring vores røgalarmer blev nærlæst og underskrevet.

Økonomi –

Vi har 775.992 Kr på bankbogen, heraf har vi reserveret 432.080 Kr til forskellige vedligeholdelsesprojekter, hvilket vel sige vi har 343.921 Kr i overskud på driftsregnskabet, heraf er hensat kr.100.000 til grundfond.

Indkøb af trailer  – Carsten

Emnet var igen oppe, Der er kommet forslag om at vi lejer en trailer efter behov. Behovet er der primært, når der bliver lagt noget ud, som der ikke bliver fjernet ved storskrald.

Vi er enige om at leje.

Driften

Vores sokler ved fordørene, ser ikke så godt ud efter en vinter og saltning af vores fortove. Istandsættelse igangsættes. – Hans Peter

Prioritering af andre arbejder på kort sigt

  1. Istandsættelse af cykeloverdækning i SØ II og gl. cykelskur i SØ. Hans Peter indhenter tilbud. Vedr. cykeloverdæk. SØII så skal Metroselskabet betale sin del af bagbeklædningen. Carsten har kontakt til dem
  2. Opretning af sten i gården SØI

På længere sigt

  1. Optimering af varmeanlæggene. Vi er ved at undersøge hvilke muligheder der er. Hans Peter, Carsten og Marianne er i gang.
  2. Udskiftning af vores vandrør. Der skal udskiftes ad hoc til rustfri rør og med de fittings, som ikke indeholder nikkel.

Diverse

Der vil blive udpeget nogle personer, som får instruktion i og ansvar for røgalarmanlægget.

Det blev besluttet at hver have igen i år får kr. 10.000. Det skal bemærkes at hvis man vil have indflydelse til hvad pengene bliver brugt til, skal man møde op når der bliver indkaldt til havemøde i de respektive haver.  Carsten administrerer pengene for Have I og Marianne for Have II

Der har været klager over larm og fester. Bestyrelsen henstiller, at der tages hensyn sine naboer. Vi skal alle sammen synes det er rart at være her.

Vi har stadig problemer med hundeefterladenskaber og cigaretskod – også her vil bestyrelsen henstille at vi tager hensyn til hinanden. RYD OP EFTER DIG SELV OG DIN HUND

Lars laver en aktivitetsliste over de ting vi har i gang og status på tingene. Denne liste vil blive en del af referatet fremover.

NÆSTE MØDE TIRSDAG DEN 7. MAJ 2013 KL. 19

GENERALFORSAMLING DEN 29. MAJ 2013 KL. 19. sted angives senere.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.