Bestyrelsesreferat fra. d. 6/11-2012

Bestyrelsesmøde 2012-11-06

Referat af bestyrelsesmøde i ejerforeningen Søvang I og II d. 6. november 2012

Opfølgning på sidste referat
Referatet er godkendt.
Punktet økonomi venter til Lars er med til bestyrelsesmøde.

Asfaltarbejde – Hans Peter
Der vil i næste uge blive igangsat asfaltarbejde på stykket Søvang Alle 9-11 og Engmarken 11-13. Når der afspærres, kan vi evt. rydde beplantning på fællespladsen (bestyrelsen)

Elarbejde på loftet – Tejs
Det arbejde som er påkrævet vil beløbe sig til kr. 50.000. Dette er tidl. godkendt at bestyrelsen og sættes i gang nu.

Rotter – Carsten
Der er stadig rotter ved SØ A nr. 17. Rotterne har gnavet hul i et nedløbsrør. Carsten har kontakt til kommunen.
Der har også været rotter i SØ A nr. 21 og 23. Da det er et stykke tid siden der har været ’aktivitet’ håber vi på at det har været en enlig svale. Men vi er stadig opmærksomme på det. Vi mener det er kommunens problem, og vi afventer svar fra kommunen.

Brandsikring – Hans Peter
Vi har modtaget 3 tilbud vedr. brandsikring på lofterne og trapperne.
Vi har valgt Lindpro, som vi mener giver os mest for pengene. Anslået pris 110.000 ex. Moms. Hans Peter tager kontakt for at få et tilbud med en tilhørende serviceaftale.

Metro/plankeværk og beplantning – Carsten.
Vi har kontaktet Metroselskabet for vedligeholdelse af vores fælles plankeværk og deres vedligeholdelse af arealet bag plankeværket. Der vil blive ryddet beplantning som generer og er for tæt på plankeværket. Derimod har vi en dialog med Metroselskabet vedr. plankeværket, Carsten tager sig af det.

Gennemgang af fortrapperne. – Carsten/Hans Peter
Det er besluttet at der laves gennemgang søndag den 18.11.12
Der vil blive meldt ud til beboerne at de skal kontakte Tejs hvis de mangler at få malet deres hoveddør.

Indkøb af trailer – Carsten
Vi har besluttet at vente med dette til efter 1.1.13, da der kommer nye regler vedr. vægt.

Driften
Der er et hul i muren ved nr. 13 i gården. Udluftningsrist mangler – Hans Peter tager et kig på det

Skal vi have repareret døren til viceværtrummet i SØ II eller bare fjerne døren og kun låse den yderste dør. Vi skal jo alligevel have flyttet div. Havemaskiner til eet fælles rum.

Der skal INDTIL VIDERE ikke skiftes til rustfri vandrør – vi skal først finde ud af om vi har råd.

Arbejdsweekender
Vi har besluttet, at vi 2 gange om året vil lave fælles arbejde og at beboerne kan pålægges et gebyr, såfremt de ikke melder afbud. Den første weekend vil vi prøve at planlægge til engang i foråret. Vi skal inden have besluttet hvilke arbejder der skal udføres.

Bevilling – Lars
Der er bevillget penge til bestilling af en proff. til beskæring af det store træ ved havegangen tættest på Saltværksvej.

Diverse
Bestyrelsen og viceværterne samles til fælles middag engang i januar 2013.

Der vil i lighed med tidligere år blive afholdt en lille komsammen for alle beboere Mandag den 31.12.12 klokken 12 – så vi kan sige godt nytår til hinanden.

Det er besluttet at bestyrelsen kan vaske gratis i vaskeriet

NÆSTE MØDE TIRSDAG DEN 8. JANUAR 2013