Bestyrelsesreferat fra d. 7/08-2012

Bestyrelsesmøde 2012-08-07

Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Søvang I+II den 7. august 2012

Til stede: Carsten Nielsen, Marianne Andersson, Lars Furbo, Hans Peter Hansen, Elisabeth Sørensen og Kasper Stouenborg. Afbud: Tejs Poppe. Referent: Kasper Stouenborg

Opfølgning på sidste referat.
Referatet er godkendt.

Byggesag
Efter gentagende aflysninger er der nu aftalt møde med vores rådgiver på tirsdag den 14. august. Fortrapperne gennemgås for fejl og mangler på næste bestyrelsesmøde.

Kasserer
Bestyrelsen påpeger at der skal være et loft over hvor stort et beløb den til hver en tid siddende kasserer skal kunne råde over. Carsten kontakter administrationen for at aftale et loft på kr. 5.000,- Dette bør desuden indskrives i vedtægterne ved den kommende generalforsamling.

Renovation
Den blå container flyttes op på parkeringspladsen. Således opfyldes påbuddet fra Tårnby Kommune.
Foreningen er berettiget til en havecontainer som afhentes op til fire gange om året.
Marianne undersøger hvordan forholdene er omkring det (størrelse, underlag, afhentning osv.). Alternativt kan ejerforeningen anskaffe en to-akslet trailer som kan bruges til at bortskaffe affald og desuden lejes ud til beboerne.
Carsten hjemtager tilbud på trailer som fremlægges på næste møde.
Pap/Glas/Papir-containerne i Søvang II kan muligvis rykkes til brændvejen ud for nr. 21. Dette diskuteres i haveudvalget i Søvang II.

Oprydning på parkeringspladsen
Der etableres en arbejdsdag hvor der ryddes op og renoveres på parkeringspladsen.
Fælles arbejdsdage
Bestyrelsen foreslår at der indføres to obligatoriske arbejdsdage.
Carsten undersøger om vi må pålægge ejerne et gebyr for ikke at møde op uden afbud.

Viceværter
Bestyrelsen bevilger en gave til den afgående vicevært i Søvang I for lang og tro tjeneste. Tejs Poppe er ansat som vi vicevært i Søvang I pr. 1. august 2012.
Susanne Clausen er ansat som vintervicevært i Søvang II pr. 1. oktober 2012.

Lars og Kasper påpeger at ansættelse af viceværter, efter deres mening, bør være en sag for den samlede bestyrelse.
Carsten meddeler af den grund, at han overvejer sit forsatte virke som formand og bestyrelsesmedlem med baggrund i diskussionen omkring ansættelse af viceværter, og hvad han som formand må iværksætte på foreningens vegne.

Kommende projekter
Bestyrelsen tog en rundtur på ejendommen og talte om relevante renoveringsprojekter. Disse tages op og prioriteres på næste møde.

Næste møde
Tirsdag den 4. september 2012 kl. 19 hos Carsten.