Bestyrelsesreferat fra. d. 7/5-2013

Referat bestyrelsesmøde 7.05.13 SØ I og II

Referat af bestyrelsesmøde i ejerforeningen Søvang I og II

Den 7. maj 2013

Tilstede: Carsten, Hans Peter, Tejs, Elisabeth, Marianne – afbud fra Lars og Kasper

 

Opfølgning på aktivitetslisten daglig drift

Se listen på hjemmesiden og facebook.

 

Bevilling

Fælles indkøb m.h.t grillkul og gødning til haverne.

 

2 sms moduler til vores røgalarmer  ca 4.500 pr. stk

 

4 x kr. 1.500 til etablering af 4 forhaver i SØII.

DET SKAL BEMÆRKES AT:

Der kan kun søges bevilling til etablering af forhave én gang.

Forhaverne er fællesarealer og man har ikke lov at ’sælge’ dem.

Der må fremover ikke plantes træer, da de kan risikere at gå i vores kloakker

De eksisterende træer må ikke erstattes hvis de går ud.

Birketræet i forhaven ved nr. 21, tv skal fjernes, birketræer er meget vandsøgende og går i kloakkerne.

 

Økonomi

Med hensyn til udskiftning af vandrør til rustfri, har vi indset at det bliver alt for dyrt for foreningen og derfor ændres beslutningen til at der bliver udskiftet med galvaniserede rør.

 

Diverse

Kasper har på grund af stort arbejdspres valgt at udtræde af bestyrelsen og Tejs rykker derfor op som bestyrelsesmedlem.

Vi er i gang med at udarbejde nogle retningslinier, for færdsel og ophold for vores ejendomme og fællesarealer.

 

HUSK

GENERALFORSAMLING DEN 29. MAJ 2013 KL. 19.

Amager Cykelring

Saltværksvej 56

2770 Kastrup

 

Vel mødt.

Bestyrelsen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.