Bestyrelsesreferat fra. d. 8/1-2013

Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Søvang I+II den 8. Januar 2013

Til stede: Carsten Nielsen, Marianne Andersson, Tejs Poppe, Lars Furbo, Hans Peter Hansen,
Elisabeth Sørensen og Kasper Stouenborg. Referent: Kasper Stouenborg

Status på økonomi
Der er et overskud på driften i 2012 på omkring 300.000,-.
Heraf stammer ca. 250.000,- fra overskud efter renoveringsprojektet og det lån som blev optaget i
den sammenhæng.
Der er sat projekter i gang med opsætning af brandalarmer og renovering af el-system på lofterne
for ca. 150.000,- som ikke er faktureret endnu og derfor ikke fremgår af regnskabet.

Grundfonden
Ifølge vores vedtægter kan op til 10 % af driftsbudgettet overføres til en grundfond til brug ved større
renoveringsprojekter. Grundfonden er pt. ikke eksisterende. Bestyrelsen beslutter at oprette en
konto til grundfond og overføre 100.000,- af overskuddet fra 2012 og fremover indskyde de 3 %
som ellers opkræves som ”Aftalt ekstraopkrævning”. Administrationen bedes om at ændre teksten
på den månedlige opkrævning til ”Grundfond”.

Fremtidige projekter
Brandalarmer er installeret på lofter og bagtrapper og aktiveres fra i morgen (9. januar). Det skal
pointeres at rygning i opgangene ikke er tilladt, da det kan sætte gang i en alarm. Carsten
sætter opslag op på alle bagtrapper.

El-arbejdet på lofterne er bestilt og påbegyndes inden for kort tid.

Hvert bestyrelsesmedlem bedes inden næste møde sende en mail til Lars med 3 forslag i prioriteret
rækkefølge til de mest påtrængende renoveringsopgaver. På næste møde besluttes prioriteringen
af disse og igangsættes så vidt økonomien tillader det.

Bagtrapper
Afslutningen fra renoveringsprojektet er stadig ikke tilfredsstillende, til tråds for at der har været
arbejdet på sagen. Især omkring vinduerne i SV2 er der problemer. Hans-Peter tager fat i sagen
igen.

Fortrapper
Hans-Peter og Marianne gennemgår samtlige opgange som afslutning på fortrappeprojektet.

Vandskade i nr. 31.
Lars kontakter administrationen med henblik på hvilke muligheder vi har for at inspicere skaden.
Carsten kontakter den pågældende ejer, hurtigst muligt, med en venlig forespørgsel om hvad der
kan være årsag til skaden.

VVS
Bestyrelsen har besluttet at undersøge alternativer til vores nuværende VVS leverandør.

Diverse
Lyset i gården i SV2 virker igen.
Det undersøges hvorledes den nye lovgivning påvirker vores planer om at købe en fælles trailer.
Vi henstiller til beboerne at de ikke smider cigaretskodder i gårdene, bl.a. fordi vi risikerer at
et barn spiser dem og bliver syg. Det ser i øvrigt heller ikke pænt ud.

Næste møde
Tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19 hos Carsten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.