Bestyrelsesreferat fra d.9/2-2017

Bestyrelsesmøde referat fra d.9/2-2017.

Tilstede. James, Pernille, Carsten, Lars, Marianne og Ulla.

Afbud. Cristine

Ad.1. Aktivitetslisten.

Gennemgang af aktivitetslisten. Bemærkninger.

Privatisering – Carsten ringer til landmåler Henrik Hjort for at høre hvor langt sagen er?

Diverse vedligehold. H.P. fortsætter arbejdet når vejrforholdene tillader det.

Rotter, rotte løber over jorden ved Søvang II, drivhus, gammelt cykelskur. Beboerne der ser det opfordres til at rapporterer det til Tårnby kommune. På Tårnby kommunes hjemmeside er der en mulighed for det, så det ikke kun er bestyrelsesmedlemmer der rapporterer om rotte problemer.

Kloaker – Søvang I mangler at blive lavet færdigt.

Der er blevet bedt om et tilbud på udsugning af trækkanaler i ejendommene./badeværelser. Afventer tilbud.

Altanreperation færdig, Søvang I, afventer afregning.

Beboere fra Søvang II har fået brev fra administrationen, med påbud om at fjerne dækning af luftkanaler – stuelejligheder.

Ejendommene fylder 100 år. Bestyrelsen synes det skal markeres/fejres og tænker over hvordan til næste bestyrelsesmøde.

 

Se i øvrigt opdateret aktivitetsliste for andre igangværende arbejder.

Pernille træder ud af bestyrelsen og fraflytter ejerforeningen. Bestyrelsen sagde tak for godt arbejde.

Bestyrelsen ser fortsat ny administration an. Der har været en dårlig start i forhold til forskellige opgaver administrationens ansvarlige skulle lave for os.

Vi overvejer stadig om andre skal administrer vores hjemmeside. Lige nu er det fortsat Tejs der har opgaven.

Næste Bestyrelsesmøde bliver d.15/3-2017 kl.19 – onsdag

 

Referant. Ulla Holm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.