Bestyrelsesreferat fra d. 4/10 2011

Download som pdf

Referat fra bestyrelsesmøde 04.10.2011

Tilstede: Carsten, Hans Peter, Elisabeth, Mette, Ulla (kasserer), Kasper, Lars

Fravær: Gert uden afbud

 

Referatet fra 16.08.2011 blev godkendt.

Dagsorden

 1. Opfølgning på sidste referat

inklusive

 1. Status på trapperenovering
 2. Opdeling af ejerforeningen
 1. Daglig drift

Ad 1.

 • Lars har fået administrator til at udforme en klage vedrørende generne fra Gokartbanens brugere, som sendes til kommunen.
 • Det er undersøgt, om udbedringen af de vandskader der er opstået i karnapperne hos 2 beboere kan erstattes af ejerforeningens forsikring. Det kan de ikke, så udbedringen må stå for ejerens regning. Carsten anbefalede at få opsat drænkasser over vinduerne hos de ejere, der har karnapper.
 • En del af arbejdslønnen til renoveringen kan trækkes fra i skat. Det skal helst sættes i gang i indeværende år, for at være sikre på at ordningen kan benyttes. Administrator sættes til at undersøge, hvordan det kan lade sig gøre i praksis for de enkelte beboere.
 • Der bliver sat opslag op, om at døre og vinduer på bagtrapperne skal holdes lukkede fra nu af.
 • Mette vil kontakte kommunen jævnligt, hvis kloakken på Engmarken ikke er blevet ordnet og bliver ved med at løbe over efter kraftigt regnvejr.
 • Hovedrengøringen af for og bagtrapper tilrettelægges hensigtsmæssigt i samråd med Hans Peter, samtidig med at trapperenoveringen skrider frem.
 • En brolægger har gennemgået flisearealet i gården i Søvang I. Der er indhentet tilbud på 170.000 kr. for reetablering til jævn flisebelægning på hele arealet.

Ad 2.

 • Carsten og Hans Peter følger op på, hvad der mangler at blive sat på plads på bagtrapperne. De gennemgår også renoveringsprojektet for fejl og mangler med rådgivende ingeniørfirma i nærmeste fremtid.
 • Hans Peter har fået indhentet tilbud på tænd/sluk lys med censorer på fortrapperne i Søvang II. Det lyder på 36.000 kr. som er indenfor rammen på de 75.000 kr. der er afsat til belysning på alle fortrapperne. Det tilbudte blev accepteret af bestyrelsen.
 • Selve trapperenoveringen skrider ellers frem, som planlagt.

Ad 3.

 • Lars gennemgik 2 oplæg fra 2 advokater, med en meget indgående beskrivelse af, hvordan en opsplitning af ejerforeningen i 2 kan etableres. De 2 beskrivelser vil blive sendt rundt til gennemlæsning af alle bestyrelses medlemmerne. Det er hensigten, at de skal drøftes gennemgående på næste møde. Derefter vil der blive taget stilling til, hvornår der skal være ekstraordinær generalforsamling vedrørende en opdeling.

Ad 4.

 • Beboerforum på hjemmesiden er blevet flyttet til Facebook, hvor man kan deltage hvis man har lyst til det.
 • Hans Peter indkøber måtter og riste (Søvang II) i god kvalitet til de nye opgange.
 • Hvordan skaffer man sig af med sit storskrald? En beskrivelse vil blive omdelt til alle beboere, da flere beboere åbenlyst stadig er i tvivl om hvordan man gør det. Beskrivelsen kan endvidere læses i vaskehuset og på hjemmesiden fremover.
 • Den nuværende vicevært Gert i Søvang II stopper. Hans søn Rasmus tager over.
 • Viceværterne skal have foretaget eftersyn af vores snefejemaskine. Viceværterne sørger for at kontakte servicefirmaet.
 • Nu da dørene til bagtrapperne skal være lukkede, ville det være fint med en dørlukkefjeder på dørene. Ulla rekvirerer en tømrer for om muligt at få det etableret.

Næste 2 møder.

Møde hos Carsten tirsdag 15/11 og 13/12 kl. 19:00. Elisabeth sørger for chips og kaffe.  Der er stadig drikkevarer til rådighed til et stykke tid.