Lån

Vi arbejder lige nu med at få lånetilbuddene hjem. Det er ikke så nemt, da et par af bankerne ikke engang har ulejliget sig med at svare. Vi har derfor besluttet at udvide antallet af banker og forventer, at vi har nogle tilbud medio januar. Vi ligger nu inden for rammen på 8 mill. kr. og vil få udarbejdet et budget for de enkelte ejere. På baggrund af det meget arbejde med udbedringerne med ejendommen er projektet med at få delt ejerforeningen sat lidt på stand-by. Uanset, hvad vi finder ud af i den forbindelse, bliver det i sidste ende beboerne, der skal tage beslutningen.

Carsten