Bestyrelsesreferat fra. d. 08/04-2014

Ejerforeningen Søvang I & II! Referat bestyrelsesmøde 08.04.2014

Tilstede: Carsten (CBN), Hans Peter (HP), Marianne Andersen (MA), Tejs (TP), Salli (SA). 
Afbud: Marianne Dresher (MD), James (JN).

Økonomi.
Regnskabet blev gennemgået og drøftet.

Vedtægter.
Der blev diskuteret evt. ændringer. Der kan måske være nogle udfordringer med vedtægterne ved udlejning af lejlighed. Bla. skal vi finde ud af om lejeloven går over vores vedtægter.

Tappevask.
Vi har kigget kontrakten igennem med vores servicefirma. Vi får pt. ikke de ydelser vi betaler for iht. vores kontrakt med dem. Vi undersøger mulighederne for bedre service eller om vi skal finde et andet servicefirma.

Aktivitetslisten blev gennemgået. Nyeste aktivitetsliste kan altid findes på vores hjemmeside www.soevangalle.dk

Plankeværk mod Metro.
Vi er blevet tilbudt retten til at bruge jorden ind mod metroen, mod at metroselskabet ikke betaler for deres part til nyt hegn. De vil ikke acceptere at bruge hegnsloven, den henholder sig til jernbaneloven. Vi vil nu kontakte hegnssynsformanden for at få en kendelse iht. hegnsloven.

Velkomstfolder.
Vi har bestilt foldere hos boghandleren, men afventer stadig levering. Salli undersøger en evt. anden leverandør.

Grundvandsspejl ved Søvang Alle 29.
Vi har kontaktet Teknologisk Institut om prøver og forebyggelse mod fugtsivning i fundamentet.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 13/5-2014 kl 19:00

Fremtidige datoer.
30. apr. 2014 – Generalforsamling

13. maj. 2014 – Bestyrelsesmøde
19. jun. 2014 – Bestyrelsesmøde
12. aug. 2014 – Bestyrelsesmøde
16. sep. 2014 – Bestyrelsesmøde
7. okt. 2014 – Bestyrelsesmøde
4. nov. 2014 – Bestyrelsesmøde
1. dec. ! 2014 – Bestyrelsesmøde

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.