Referat fra bestyrelsesmødet d. 18/2-2020.

Referat fra bestyrelsesmødet d.18/2-2020.

 

Tilstede. Marianne, Lars, Cristine, Dinah og Ulla

Afbud. Carsten.

 

Ad.1. Serviceaftale med Østblik VVS.

           Serviceaftale er indgået og underskrevet. 750 pr. varmekælder = 1500 kr. i alt.

Ad.2. Jordstykke ved hegn mod metroen/p-plads mellem Søvang I og II.

           Thomas (vicevært gård I) klargør jordstykket og derefter lægges der brosten af

           Lars Christiansen. 

Ad.3. Stigstrenge Engmarken.

           Stigstrenge Engmarken 13 tv bad er lavet.

           Stigstrenge i badeværelser, Engmarken 15 th. laves i uge 9.

Ad.4. Tag på begge ejendomme.

           Der har været en fagmand forbi, for at kigge på tag. Gennemgik begge

           ejendommes tag. Umiddelbart skøn, er at tagene kan holde ca.30 år endnu. 

Ad.5. Vinduer.

           Vi har 2 defekte vinduer på trapperne i SØ I. Vrøgum er kontaktet for at få en

           pris på nye. 

Ad.6. Affaldscontainere.

           Marianne kontakter igen den ansvarlige i kommunen. Dette for at få justeret

           antallet af containere, til sorteret affald.

Ad.7. Klapborde til fællesrum.

           2 stk. sammenfoldelige borde købes til fællesrum. Marianne og Carsten er

          ansvarlige, for køb. 

 

        Ad.8. Arbejdsbiler på ejendommenes private p-pladser.

           Der er ingen juridiske muligheder, vi kan henvise til, for at få arbejdsbiler væk

           fra private p-arealer.

           

Ad.9. Fordøre i begge ejendomme.

          Vi har fået tilbud hjem på udskiftning af fordøre i alle opgangene. Kun for at

          få overblik over priserne.

Ad.10. Bagdøre og andre nye døre.

             Slorup kommer og tjekker dørlåse. Flere fungerer ikke optimalt.

             Carsten har kontakten. 

Ad.11. Elimar.

             Udendørsstik, til bl.a. juletræerne er sat op i begge gårdene.  På gavlen

             ved nr. 21, vil der blive opsat lys ved containerne  

Ad.12. Juletræsrør.

             Permanente rør til juletræer i græsset, bliver sat i græsset i begge gårde 

             i løbet af året.

Ad.13. Revisor.

             Carsten og Marianne, arbejder på at få et nedslag i prisen på de opgaver 

             revisionsfirmaet udfører for foreningen.

Ad.14. Saltspreder

             Vi har problemer med rust på vores næsten nye saltspreder, Carsten

              kontakter Svenningsen, hvor den er købt.

 Ad.15. Planter i opgangene.

            Cristine har kontaktet beboer omkring planter på reposer i opgang.

            urtepotter direkte på gulv kan lave mærker og ødelægger linoliumet.

 

           

Ad.16. Ejerforeningens kontakt til kommunen.

             Lars er kontaktperson i forhold til renovation og rotter m.m.

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d.17.03.2020 kl.19.

d.21.04.20, 19.05.20, 16.06.20 og 18.08.20

 

Referent. Ulla

             

 

           

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.