Sorter dit skrald i 2011

Tænk miljøbevidst i det nye år – det gør bestyrelsen

Køkkenaffald – dagrenovation skal i skraldeposerne i skralderummene.

Småt papaffald skal i pap-containerne.
Stort papaffald skal i den røde storskraldscontainer.

Flasker skal i flaskecontainerne.

Storskrald kun brandbart skal i den røde container og ikke udenfor containeren. Du skal bruge fællesnøglen til at åbne containeren.

Det er ikke viceværtens job at fjerne affald lagt udenfor de dertil indrettede affaldscontainere.