Bestyrelsesmøde referat d. 24/4-2019

Tilstede. Tina DEAS, Marianne, Lars, Carsten, Cristine, James og Ulla.
Afbud. Ingen.

Ad. Økonomi gennemgang.
Tina fra DEAS var tilstede på mødet for at være med til at forklare budgettet for
2019, og hvorfor det er en god ide, at vi foreslår en stigning i fællesudgifterne.
Grundfond/opsparing er tænkt som opsparing til fremtidige store
renoveringsopgaver. Vi ønsker at kunne henlægge ca. 200.000 kr. hvert år til
grundfonden.
Vi har et underskud på 193.000 kr. som vi skal have dækket. Driftsudsving på
budgettet grundet højere udgifter, end indtægterne har rakt til.
Vi dækker underskud med grundfondsmidler. Vi foreslår på Generalforsamlingen
en stigning i fællesudgifterne på de 3 % vi allerede betaler + 8 %. Dette for at
have et overskud på driftsbudget, og for at kunne henlægge 200.000 kr. til
grundfonden.
Forslag om forhøjelse af fællesudgifter, sker med tilbagevirkende kraft, så de
Opkræves fra januar 2019 og frem.
Arbejdsweekender og forslag om betaling, hvis man ikke dukker op og deltager
bliver skrinlagt.

Ad.2. Affald.
Vi fortsætter med at bruge poser, og Ulla finder ud af, hvor vi køber dem fremover.

Vedligeholdelsesplan opdateres, og Marianne spørger Hans Peter omkring priser i
forhold til det vi skal have ordnet i 2019.

Referent. Ulla Holm

Bestyrelsesmøde d. 23/2-2019

Tilstede. Marianne, Carsten, Cristine, Lars og Ulla
Afbud. James

Ad.1. Aktivitetslistegennemgang.
5 lamper i gård II skal have skiftet pærer. Ullas opgave.
6 nye lamper på plankeværk ved p-pladsen mellem ejendommene
købes hos Elimar, og opsættes af dem.

Der bliver indhentet tilbud på rensning af tagrender på begge
ejendomme.
Asfalt Engmarken eller lapning af huller. Vi får tilbud hjem på begge
dele.

Tilbud på blomsterkasser i gård I indhentes.
Tørrestativ i gård I laves i år.
Stakit ved forhave i gård II, fjernes og der kommer hæk i stedet.
Træer i gård II, skal beskæres.
Thomas, vicevært i gård I, spørges om at udføre følgende opgaver og
få betaling for det. Stolper i forhaver Engmarken fjernes. Flise ved p-
plads i gård I fjernes og jordstykket ved p-plads mellem
ejendommene fræses eller graves med maskine. Plante hæk i
forhaver gård II.

2

Ad.2. Hjemmesiden.
Der indskrives på hjemmesiden om fuger ved vinduer.
Informationsmappen kommer på hjemmesiden. Beboerne i Søvang
I og II opfordres til at tilmelde sig sms-service på hjemmesiden, så
man får besked, når der er nyt på siden.
Ejendommens forsikring lægges på hjemmesiden.
Peter laver facebookgruppe.

Ad.3. Vedtægter.
Vedtægter skal gennemgås inden generalforsamlingen.
Forslag fra ordinær og ekstraordinær generalforsamlingen 2018
skal igen, med på generalforsamling i 2019.
Fællesudgifter. Brev fra DEAS, der fortæller hvad fælles udgifter
dækker. (Carsten har opgaven og spørg DEAS om de kan lave et
papir med disse informationer).

Referent. Ulla Holm

Bestyrelsesmøde referat d. 31/10-2018.

Tilstede. Marianne, Carsten, Cristine, James og Ulla

Afbud. Lene og Lars.

 

Ad.1. Boltsaks og hængelåse der passer til systemnøglen.

          Carsten køber disse emner.

Ad.2. Cykler og oprydning i gårdene.

          Oprydningsdag i Ejerforeningen Søvang I og II.

          Lørdag d.10/11-2018 fra 10 – 16 indkalder vi til arbejdsdag i

          Ejerforeningen. Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver efter

         oprydningen.

 

Ad.3. Forbudsstriber ved låge til gård II og ved affaldscontainer.

          Der bliver lavet gule striber ved lågen til gård II og ved

          dagrenovationscontainer på begge sider. Biler skal parkere udenfor

          disse striber.

 

Ad.4. Luk døre og vinduer.

          Engmarken 13 og Søvang Alle 11. Her står bagdør og vinduer tit

          åbne, med det resultat at døren vrides skæv og vinduerne bliver

          vredet med risiko for at falde ud. I de to nævnte opgange er det

          særlig slemt, derfor vil beboerne i disse opgange blive gjort

         opmærksom på problemet.

 

Ad.5. Aktivitetsliste.

          Opretning af fliser Engmarken.

         Kloaker Engmarken og ved Bunkeren. Vi skal lægge mærke til om

         der stadig ligger vand efter megen regn. De er renset.

         Hans Peter har lavet nogle af de reparationsopgaver på

         ejendommene som han står for. Han fortsætter i 2019.

 

Ad.6 Skiftning af 3 el-målere i Søvang I.

         Ulla kontakter el-selskabet for at finde ud af hvorfor disse målere

         ikke er skiftet, når alle andre fælles strømmålere er.

 

Ad.7. Økonomi.

          På budgettet er der 44.000 kr. til resten af året.

 

Ad.8. Sætningsrevner.

          Carsten tager kontakt til Allan, faglig vurdering om vi skal reparere

          sætningsrevner.

 

Næste Bestyrelsesmøde d.12/12-2018 kl.19

Mandag d.31/12-18 kl.12 er der Nytårstaffel i gård 1.

Referent. Ulla Holm.