Vi får ikke afhentet skrald

På grund af den hårde vinter, har det i 3 uger ikke været muligt at få afhentet dagrenovation, aviser og flasker

Vi opfordre alle alle beboere til kun at smide køkkenaffald i skraldeposerne til containeren med dagrenovation er tømt.

Vi beder jer have forståelse for de overfyldte skraldeposer.