Spring til indhold

Akuthjælp

Ved akut behov, dvs. pludseligt opstået vandskade, risiko for vandskade eller andre ulykker, der kræver øjeblikkelig handling,

Hvem skal betale?

Hvis vandskade skyldes egne radiatorer eller amaturer, er det ikke foreningens ansvar eller opgave at udbedre skade. Du skal selv kontakte en vvs-installatør for egen regning.

Skyldes vandskade derimod rør på loftet eller de gennemgående rør (stigerørerne) til radiatorer og brugsvand, skal du bede foreningen om at kontakte vvs-installatør.

Akut vand- og kloakskade

Hvis du selv kan forhindre yderligere skade:

Ved vandskade skal du skelne mellem, om der er behov for at få lukket for vandet, eller om du selv kan stoppe yderligere skade. Hvis du selv kan forhindre yderligere skade, gør du det. Hvis det er aktuelt, giver du derefter besked til bestyrelsen.

Hvis du ikke selv kan forhindre yderligere skade:
  • Du kan ringe på bestyrelsens akuttelefon 5275 9684 (kun til akutbrug, SMS læses ikke).
  • Tages telefonen ikke, kan bestyrelsesmedlemmer kontaktes på deres adresser.
  • Hvis du ikke kan få kontakt til bestyrelsesmedlemmerne og du ikke selv kan stoppe skaden, kan du kontakte Østblik VVS’s døgnvagt på tlf. 3250 5141 – vær opmærksom på afsnittet om, hvem der skal betale.

Strømsvigt

Hvis elforsyningen generelt forsvinder, kan Københavns Energi kontaktes på: Servicetelefon 7210 2030.