Spring til indhold

Vinduer

Ved udskiftning af vinduer skal følgende iagttages:

1. Nye vinduer skal være af træ.

2. Hver vinduesramme skal være delt i 3 felter, samt overholde brandmyndighedernes mindstemål.

3. Ydersiden af vinduerne skal være hvidmalede. Ejerforeningen betaler udgifterne til indkøb af maling og grundmaling mod aflevering af kvittering.

4. Vinduerne skal fuges med mørtelfuge i samme farve som ejendommen.