Spring til indhold

Parkering

Parkeringszone

Ejerforeningen ligger i parkeringszonen, rød zone, i parkeringszonen må der højst parkeres i 2 timer alle dage i tids-rummet 06-21.
En sådan parkering er gratis, men husk parkeringsskiven.

Yderligere information om parkeringzoner i Kastrup kan findes her.

Tryk for stort billede.

P-licens

Som beboer kan du bestille p-licens hos Tårnby Kommune
Bestil her.

Vedr. parkering foran containerne.

På trods af tydelig skiltning, sker der desværre alt for tit, at der er nogen som parkerer foran containerne på de dage hvor der skal tømmes. Konsekvensen af dette er, at containeren med køkkenaffald ikke bliver tømt, og er derfor nødsaget til, at bestille en ekstra tømning.

Det har økonomiske konsekvenser for foreningen. Vi har derfor besluttet, at når dette sker, tages der et billede af køretøjet, og regningen for den ekstra tømning senden til ejeren.
Det er beklageligt ar der skal tages så drastiske skridt, men omvendt virker det ikke rimeligt at fællesskabet skal betale for, at enkelte ikke kan overholde reglerne.

Med venlig hilsen
Bestyrrelsen