Spring til indhold

Renovation og affald

Læs om:

  • containere og typer af affald
  • parkering af hensyn til tømning af containere
  • storskrald.

Containere og typer af affald

At komme af med affald er blevet mere kompliceret, men det handler jo om anvende vores affald bedst muligt. Er du i tvivl, kan du læse vejledningen fra Tårnby kommune for sortering af affald .

Containere til madaffald, flasker, papir, pap, metal og plastik findes i baggårdene, ved sydenden af Søvang II og for enden af Engmarken ved den store container.

Affaldsstativer til restaffald finder du i baggårdene.

Miljøskab til farligt affald finder du ved den blå container på Engmarken. Hvis du benytter ovenstående link, kan du under farligt affald læse om, hvordan du benytter skabet. Du kan benytte fællesnøglen til skabet.

INDSKÆRPES:
Det er ikke tilladt at lægge affald ved siden af containere.
Papaffald skal være rent og fladt, det betyder at kasser og æsker, skal skæres eller klippes op.
Alt andet er at lægge en byrde på de, som gør et stykke frivilligt arbejde for dig.
Beboere som sætter andet affald ud end det tilladte vil komme til at betale for bortkørsel af dette affald.

Parkering

Parkering foran containerne og langs bunkeren på Engmarken og foran indgangen til affaldscontainerne ved sydsiden af Søvang II (Søvang Alle 21) ikke er tilladt, da det forhindrer renovationsselskabet i at tømme containerne med store ekstra udgifter til følge.
Der må naturligvis stadig parkeres i vejsiden ud for Engmarken 11 – 15, dog kun på hussiden, da skraldebilen til enhver tid skal have fri adgang til containerne.

Ekstraregninger fra renovationsselskabet grundet biler som spærrer adgangsvejen, vil blive opkrævet hos ejerne af disse biler.

Vi vil også bede beboerne respektere de afspærringer som viceværterne opsætter i området ved bunkeren. De bliver ikke opsat for sjov.

Storskrald

Storskrald kan afleveres på en af genbrugspladserne. Det samme gælder for farligt affald, der ikke kan være i miljøskabet.

  • Kirstinehøj Genbrugsplads, Kirstinehøj 25 C.
  • Vægtergangens Genbrugsplads, Vægtergangen 32 A.