Spring til indhold

Bestyrelsen

Spørgsmål om vaskebrikker, fællesudgifter og varmeregning, se under Boligadministration.
Akut vandskade eller strømsvigt, se under Akut Vvs eller strømsvigt.

Kontakt til bestyrelsen

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller forslag. Henvendelse til bestyrelsen har sjældent karakter af et akut behov, derfor kan bestyrelsen primært kontaktes på mail. Mail vil blive læst snarest muligt og besvares inden for rimelig tid.

Herunder kan du se hvilken person, du skal skrive til på bestyrelsen@soevangalle.dk – alt efter hvilket emne, du henvender dig om. Indled gerne med navnet på det bestyrelsesmedlem, du ønsker at få svar fra.

Formand
Bygninger
Jan Bjerre
Søvang Alle 27, 2. th.

Næstformand og Kasserer
Vaskeri
Susanne Vinter Byrjalsen
Søvang Alle 17,st tv

Vand og varme
Vaskeri
Matts Svendsen
Søvang Alle 11, st. th.

Viceværter
Paul James Nielsen
Søvang Allé 17, st. th.

Rengøring af trapper
Haveudvalg Søvang II

Erika Rohde-Wünshe
Søvang Alle 21, st. th.

Haveudvalg Søvang I
Lisbeth Christiansen
Engmarken 11, 1. tv.

Maria Rønde Holm
Søvang Allé 13, st. th.


Information

Vi har flere informationskilder:

Alle tre steder kan du finde information om:

 • Akut kontakt ved vand- eller kloakskader.
 • Adresser på bestyrelsesmedlemmer.
 • Referater og information fra bestyrelse og haveudvalg. Se under beboerområde.

Der holdes bestyrelsesmøder midt i hver måned, og du vil kunne finde referater under Beboerområde. Der afholdes også løbende havemøder, det fremgår opslagene.


§ 16. Bestyrelsens pligter og opgaver

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af ejerforeningen og udfører generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig varetagelse af ejerforeningens anliggender, herunder:

 1. Udarbejdelse af budget og regnskab over ejerforeningens udgifter og indtægter.
 2. Overholdelse af god skik og orden i ejerforeningen.
 3. Foretage kontrol med indbetaling af fællesudgifter.
 4. Tegne sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuelt bestyrelsesansvarsforsikring).
 5. Renholdelse og snerydning af fælles arealer.
 6. Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan.
 7. Fornyelse og vedligeholdelse i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede.
 8. Søge konflikter efter husordenen løst ved ekstern mediation.
 9. Varetage ejerforeningens interesser i forbindelse med eventuelle pligtige medlemskaber af andre foreninger eller laug, herunder grundejerforeninger, bydelsforeninger, vandlaug, gårdlaug eller lignende.
 10. At tilrettelægge den konkrete udførelse/ udmøntning af et vedtaget projekt