Spring til indhold

Bestyrelsen

Spørgsmål om vaskebrikker, fællesudgifter og varmeregning, se under Boligadministration.
Akut vandskade eller strømsvigt, se under Akuthjælp.

Kontakt til bestyrelsen

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller forslag. Henvendelse til bestyrelsen har sjældent karakter af et akut behov, derfor kan bestyrelsen primært kontaktes på mail. Mail vil blive læst snarest muligt og besvares inden for rimelig tid.

Herunder kan du se hvilken person, du skal skrive til på bestyrelsen@soevangalle.dk – alt efter hvilket emne, du henvender dig om. Indled gerne med navnet på det bestyrelsesmedlem, du ønsker at få svar fra.

Formand
Bygninger og udenomsarealer
Jan Bjerre
Søvang Alle 27, 2. th.

Næstformand og Kasserer
Vaskeri
Susanne Vinter Byrjalsen
Søvang Alle 17,st tv

Vand og varme
Vaskeri
Matts Svendsen
Søvang Alle 11, st. th.Andreas d’Arienzo Andreassen
Søvang Allé 25, 2.

Haveudvalg Søvang II
Erika Rohde-Wünshe
Søvang Alle 21, st. th.

Haveudvalg Søvang I
Maria Rønde Holm
Søvang Allé 13, st. th.


§ 16. Bestyrelsens pligter og opgaver

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af ejerforeningen og udfører generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig varetagelse af ejerforeningens anliggender, herunder:

  1. Udarbejdelse af budget og regnskab over ejerforeningens udgifter og indtægter.
  2. Overholdelse af god skik og orden i ejerforeningen.
  3. Foretage kontrol med indbetaling af fællesudgifter.
  4. Tegne sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuelt bestyrelsesansvarsforsikring).
  5. Renholdelse og snerydning af fælles arealer.
  6. Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan.
  7. Fornyelse og vedligeholdelse i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede.
  8. Søge konflikter efter husordenen løst ved ekstern mediation.
  9. Varetage ejerforeningens interesser i forbindelse med eventuelle pligtige medlemskaber af andre foreninger eller laug, herunder grundejerforeninger, bydelsforeninger, vandlaug, gårdlaug eller lignende.
  10. At tilrettelægge den konkrete udførelse/ udmøntning af et vedtaget projekt