Spring til indhold

Bestyrelsen

Der holdes bestyrelsesmøder midt i hver måned, og du vil kunne finde referater under Beboerområde.

Ansvarsområde

§ 9. Bestyrelsens pligter. 

Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. 

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede. 

Stk. 3. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget, jf. § 3 og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter.   

Bestyrelsen udarbejder desuden vedligeholdelsesplan for ejendommen, og husorden med almindelige ordensregler. 


Formand

Carsten Bardrup Nielsen (Søvang I)
Søvang Allé 17, 1.th.
Tlf.: 53 65 35 37
Mail: formand@soevangalle.dk

Næstformand

Ulla Holm Hansen (Søvang I)
Engmarken  15  2.  th.
Tlf.: 51 72 90 10

Kasserer

Marianne Andersson (Søvang II)
Søvang Alle 23, st. th.
Tlf.: 26 27 3019
Mail: kasserer@soevangalle.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Dinah Skiveren (Søvang II)
Søvang Alle 25, 1. tv.
Tlf.: 52 19 91 54

Jan Bjerre (Søvang II)
Søvang Alle 27, 2. th.
Tlf.: 21 76 87 71

Suppleanter

Lars Furbo (Søvang II)
Søvang Alle 23,  2. tv.
Tlf.: 24 41 99 81

Matts Svendsen (Søvang I)
Søvang Alle 11, st. th.
Tlf.: 61 76 81 59