Renovation og affald

Foto: Mads Eneqvist

Dagrenovation findes i bagårdene.

Containere til flasker, papir, pap, metal og plastik findes i baggårdene eller for enden af Engmarken ved den store container.

Der er opsat batteristandere til gamle batterier ved skraldespandende i begge gårde.

Er du i tvivl, kan du læse vejledningen fra Tårnby kommune for sortering af affald .

INDSKÆRPES:
Det er ikke tilladt at lægge affald ved siden af containere.
Papaffald skal være rent og fladt, det betyder at kasser og æsker, skal skæres eller klippes op.
Alt andet er at lægge en byrde på de, som gør et stykke frivilligt arbejde for dig.

Storskrald

Elektriske artikler, hårde hvidevarer, fjernsyn, maling, mm kan afleveres på Kirstinehøj Genbrugsplads, Kirstinehøj 25 C.

Elektriske artikler, hårde hvidevarer, fjernsyn, byggeaffald, cykler, knallerter, lysstofrør, madrasser og møbler, kemikalieaffald såsom maling, kemiske væsker og spraydåsermm SKAL man selv skaffe sig af med på genbrugspladsen

 • Kirstinehøj Genbrugsplads, Kirstinehøj 25 C.
 • Vægtergangens Genbrugsplads, Vægtergangen 32 A.

Beboere som sætter andet affald ud end det tilladte vil komme til at betale for bortkørsel af dette affald.

Vi skal ligeledes gøre opmærksom på, at parkering foran containerne og langs bunkeren på Engmarken ikke er tilladt, da det forhindrer renovationsselskabet i at tømme containerne med store ekstra udgifter til følge. Der må naturligvis stadig parkeres i vejsiden ud for Engmarken 11 – 15, dog kun på hussiden, da skraldebilen til enhver tid skal have fri adgang til containerne.

Ekstraregninger fra renovationsselskabet grundet biler som spærrer adgangsvejen, vil blive opkrævet hos ejerne af disse biler.

Vi vil også bede beboerne respektere de afspærringer som viceværterne opsætter i området ved bunkeren. De bliver ikke opsat for sjov.

Containere

Papircontainerne

 • Aviser
 • Ugeblade
 • Reklamer
 • Kuverter (også rudekuverter)
 • Skrive- og tegnepapir.

Der er også noget papir, der ikke kan genbruges:

 • Papir, der er vådt eller beskidt. For eksempel snotpapir, toiletpapir, madpapir, våde papkasser og køkkenruller.
 • Papir med plastik på. For eksempel mælkekartoner, papkrus og emballage fra legetøj.
 • Sølvpapir (stanniol). Det er ikke lavet af papir, men af metal.
 • Klistermærker.

Papcontainer

 • For eksempel fra den nye computer eller fjernsyn (tryk dem flade først og tag flamingo ud).
 • Pap- og kartonemballage. For eksempel fra cornflakes og havregryn.
 • Papemballage fra legetøj, køkkenudstyr og så videre.
 • INGEN pizzabakker.

Papaffald skal være rent og fladt, det betyder at kasser og æsker, skal skæres eller klippes op.
Alt andet er at lægge en byrde på de, som gør et stykke frivilligt arbejde for dig.

Glascontainer

 • Glas er alle typer tomme glas
 • flasker uden pant, fx vin- og spiritusflasker
 • glas fra fødevarer
 • glasskår
 • drikkeglas

Plastikcontainer

 • Alle former for plast.

Metalcontainer

 • Alle former for metal.
 • Dog ikke elektronik.