Spring til indhold

Ejendomsservice

Ansvarsområde

MV Ejendomsservice varetager vicevært ejendommens viceværtopgaver – tømning af skraldespande, renholdelse af udenomsarealer, snerydning og græsslåning. Viceværterne varetager ikke de områder, der ligger under haveudvalgene – for eksempel lugning af bede og køkkenhaver.

Alt hvad der er af opgaver i de enkelte lejligheder, er ikke en del af viceværternes job. Her skal I selv kontakte en håndværker.
Mod egenbetaling kan MV Ejendomsservice være behjælpelig med mindre problemer med armaturer, termostater og lignende. MV Ejendomsservice kan kontaktes på mail: ejendomsservice@hotmail.com.

Mangler

Oplever du, at der er mangler i vedligeholdelse af ejendommens udenomsarealer, er du velkommen til at tage kontakt til bestyrelsen.