Spring til indhold

Forslag til generalforsamling

Husk at endelige og udarbejdede forslag til generalforsamling skal være bestyrelsen ihænde senest 15. februar.

For at et forslag kan vedtages på en generalforsamling skal det indeholde:

  • Forslag om …. (Overskrift)
  • Forslagsstillers navn og havenummer
  • Forslagets tekst (Vær så konkret, at der kan stemmes ja eller nej til forslaget)
  • Eventuel begrundelse for forslaget (F.x.Hvorfor stiller du forslaget? / Hvilken betydning har forslaget for foreningen og medlemmerne? )
  • Økonomi-hvad koster det? (vedlæg evt. bilag fx indhentede prisoverslag)
  • Dato og underskrift

Er du i tvivl, så udarbejd dit forslag i god tid og kontakt bestyrelsen – vi vil gerne rådgive dig, så forslaget bliver klar til afstemning.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag 16. maj 2023.